RozwińSzukaj

RODO

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Zmianie ulegną również krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności uchylona zostanie dotychczasowa ustawa z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych i wejdzie obowiązująca będzie ustawa o ochronie danych osobowych z dania 10 maja 2018 (przepisy te zwane są dalej łącznie „Przepisami RODO”).


W związku z realizacją Przepisów RODO, Inter Best 97 Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Komitetu Obrony Robotników 48 (zwany dalej Europcar) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych.


Poniższe zasady stosuje się od dnia 25 maja 2018r.I. WSKAZANIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWOCH


Administratorem Danych Osobowych jest Europcar (zwany dalej „Administrator DO"). Kontakt z Administratorem DO jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: ado@europcar.pl lub pisemnie na adres: Inter Best 97 Polska Sp. z o.o. Sp. k. 02-146 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 48 , z dopiskiem „Dane osobowe”.II. CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Europcar przetwarza Pani/Pana dane osobowe:


a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia RODO],

b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze DO [art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia RODO],

c) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporządzenia RODO] w celu:

i. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Europcar;

ii. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,

iii. monitorowania i poprawy jakości świadczonych usług, w tym monitorowania rozmów telefonicznych oraz badania satysfakcji klienta ze świadczonych usług,

iv. zarządzania ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną,

v. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,

vi. przekazywania informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika,

vii. rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Europcar.


2. Ponadto, Europcar może na podstawie odrębnej zgody [art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia RODO] przetwarzać dane w celu:


a) analiz preferencji i zainteresowań klienta lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora DO. Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator DO może:

i. dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta,

ii. zaproponować spersonalizowaną ofertę;

b) marketingu produktów lub usług własnych oraz podobnych produktów i usług oferowanych przez partnerów Europcar,

c) marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z Europcar, przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim;


3. Marketing, o którym mowa w pkt b) - c) powyżej może być realizowany przez Europcar za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. SMS, e-mail, MMS, aplikacja mobilna na telefonie oraz komunikacji za pośrednictwem komunikacji telefonicznej.III. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów w tym:


a) przez okres obowiązywania umowy, a po jej upływie przez okres niezbędny do:

b) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Europcar na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

c) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.IV. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE OSOBOWE


Przysługują Pani/Pan następujące prawa wynikające z Przepisów RODO:


a) prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, tj. prawo do uzyskania potwierdzenia za pośrednictwem Administratora DO czy i w jakim zakresie są przetwarza dane osobowe; b) prawo do sprostowania danych, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w tym: i. prawo do cofnięcia przyznanych wcześniej zgód (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), ii. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych jest uzasadniony wobec uzasadnionego interesu Administratora DO

d) prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy: i. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, ii. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, iii. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, iv. dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, v. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

e) prawo do przenoszenia danych za pośrednictwem Administratora DO innemu administratorowi o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę;

f) prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzane dane osobowe przez Europcar naruszają Przepisy RODO;

g) prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora DO, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.


Prawa wymienione w pkt a) - g) powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem DO (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych").


V. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH


W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:


a) podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonania zwartych z Panią/Panem umów,

b) podmioty wspierające Europcar w jego procesach biznesowych, w tym podmioty przetwarzające dane osobowe na rzecz Europcar (tzw. procesorzy Europcar) uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności w tym: agenci, agencje reklamowe, sponsorzy i inne podmioty uczestniczące w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych;

c) podmioty powiązane z Europcar w ramach grupy kapitałowej Europcar, przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych;

d) podmioty realizujące usługi telekomunikacyjne;

e) podmioty realizujące usługi windykacyjne oraz podmioty nabywające wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Pana/Pani naszych rachunków lub faktur w terminie

f) podmioty prowadzące usługi bankowe, w celu dokonania zwrotów na Pani/Pana rzecz lub w celu zapewnienia usługi polecenia zapłaty;

g) podmioty realizujące usługi kurierskie lub pocztowe;

h) podmioty realizujące usługi przewozowe;

i) podmioty drukujące korespondencję oraz obsługujące korespondencję od klientów; j) biura informacji gospodarczej oraz BIK w celu otrzymania informacji o Pani/Pana zadłużeniu, które są dostępne w tych biurach;

k) Związek Banków Polskich w celu zweryfikowania czy Pani/Pana dokument tożsamości nie został zgłoszony do Systemu Dokumentów Zastrzeżonych;

l) podmioty archiwizujące dokumenty;

m) podmioty zajmujące się badaniami opinii klientów;

n) podmioty świadczące na rzecz Europcar usługi techniczne, w tym: rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych oraz udostępniające dla Europcar narzędzia teleinformatyczne;

o) podmioty świadczące na rzecz Europcar usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, finansowe, rachunkowe, pomoc prawną.

p) Organy ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa w związku z realizacją zawartej z Europcar umowy.

Zadzwoń do działu rezerwacji +48 222 555 600 email: rezerwacje@europcar.pl

Informacje Dodatkowe
Ochrona danych osobowyh

Ta sama aplikacja smart. Więcej mobilności.

Pobierz aplikację Europcar na iPhona, iPada i Androida!

Dlaczego wynajem samochodu w Europcar to korzystne rozwiązanie?
Rynek wypożyczalni samochodowych w dobie rosnącej mobilności powinien jak najlepiej odpowiadać na potrzeby Klientów. Europcar jako międzynarodowa wypożyczalnia aut, która tworzy obecnie największą sieć wynajmu samochodów na świecie, stara się udoskonalać swoją ofertę i dostosowywać ją do szerokiej grupy Klientów: zarówno prywatnych, jak i biznesowych. O korzyściach płynących z wynajmu auta w Europcar świadczą nie tylko przystępne pakiety cenowe i łatwy w obsłudze system rezerwacji, lecz także imponująca skala działania firmy. Nasza wypożyczalnia posiada bowiem w swojej flocie blisko 213 000 samochodów ulokowanych w 130 krajach. Nasza bogata flota podzielona jest na 7 kategorii: Mini, Economy, Compact, Intermediate, Standard, Full size, Minivan. Wypożyczalnia Europcar oferuje zatem szeroką gamę modeli i marek. Naprawdę jest w czym wybierać.

Wypożyczalnia samochodów - Najlepsze ceny dla firm!
Dla tych, którzy potrzebują samochodu w ramach prowadzonej działalności Europcar przygotował serię korzystnych rozwiązań. Oferujemy wynajem krótko-, średnio- oraz długoterminowy z dogodnym sposobem rezerwacji: telefonicznie, mailowo lub poprzez specjalny link na stronie Europcar. Klienci, którzy zechcą dołączyć do programu Privilege, mogą liczyć na: wynajem auta bez kolejki, automatyczną płatność przelewem oraz ceny kontraktowe zapisane na karcie.

Wypożyczalnia samochodów Warszawa, a Wynajem aut w całej Polsce!
Wypożyczalnia samochodów Europcar posiada aż 3 placówki w stolicy naszego kraju. Dwie z nich ulokowane są na portach lotniczych: w Modlinie oraz na Lotnisku Chopina. Trzecia znajduje się w pobliżu hotelu Radisson Blu Sobieski. Dzięki umiejętnie rozplanowanej sieci punktów wynajmu nasi Klienci mają szybki dostęp do strefy handlowej, noclegowej i gastronomicznej. Mogą z powodzeniem podróżować w zarówno obrębie miasta, jak i poza nim. Warszawa to bowiem doskonała baza wypadowa do innych części naszego kraju. Z Europcar możecie Państwo podróżować w wygodny dla siebie sposób, nie martwiąc się o rozkłady jazdy oraz ewentualne awarie. W razie kłopotów oferujemy samochód zastępczy na terenie całego kraju (24h Assistance). Dodatkową zaletą wynajmu w Europcar Polska jest również to, że możecie Państwo zwrócić samochód w dowolnej polskiej placówce. Niezależnie od długości i celu podróży przez cały okres wynajmu służymy Państwu radą i fachową pomocą.