RozwińSzukaj

Polityka Prywatności

Inter Best 97 Polska Sp. z o.o. Sp.k.


v1.0 25.05.2018r.


Informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych


Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób i zakres przetwarzania Danych Osobowych, przysługujące prawa, okres przetwarzania danych. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony Danych Osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”) oraz ustawą o ochronie Danych Osobowych z dnia 10.05.2018 r.;

 

Słownik pojęć


Kto przetwarza Dane Osobowe

Administratorem danych jest firma Inter Best 97 Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Poleczki 35. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 

Cel i zakres przetwarzania Danych Osobowych

Inter Best 97 Polska Sp. z o.o. Sp. k. przetwarza Dane Osobowe w celu:

 1. Obsługi rejestracji, dane klientów pozyskiwane na podstawie zgód klientów od:
 1. Obsługi rezerwacji samochodów, dane klientów pozyskiwane na podstawie zgód klientów od:
 1. Obsługi rezerwacji samochodów (B2B) - dane pracowników Partnerów Handlowych pozyskiwane od Partnerów Handlowych na podstawie umów handlowych;
 2. Obsługi wynajmu samochodów - dane klientów pozyskiwane na podstawie umów wynajmu od Klientów indywidualnych;
 3. Obsługi wynajmu samochodów (B2B) - dane pracowników Partnerów Handlowych pozyskiwane na podstawie umów wynajmu z pracownikami Partnerów Handlowych;
 4. Obsługi rozliczeń księgowych i podatkowych Inter Best 97 Polska Sp. z o.o. Sp. k. - dane klientów i dane pracowników Partnerów Handlowych pozyskiwane na podstawie umów wynajmu;
 5. Obsługi roszczeń - dane klientów i dane pracowników Partnerów Handlowych pozyskiwane na podstawie umów wynajmu;
 6. Obsługi zapytań klientów - dane klientów pozyskiwane na podstawie zgód klientów;
 7. Posiadania dowodów na wypadek zdarzeń niepożądanych (monitoring) -  dane klientów, potencjalnych klientów i pracowników Partnerów Handlowych i Dostawców pozyskiwane na podstawie art. 6 punkt 1f Rozporządzenia RODO;
 8. Obsługi reklamacji - dane klientów i dane pracowników Partnerów Handlowych, pozyskiwane na podstawie zgody wyrażonej w procesie reklamacji;
 9. Obsługi kontaktów z Dostawcami - dane pracowników firm świadczących usługi dla Inter Best 97 Polska Sp. z o.o. Sp. k. pozyskiwane na podstawie umów z Dostawcami;
 10. Obsługi kontaktów z Partnerami Handlowymi - dane pracowników Partnerów Handlowych firmy Inter Best 97 Polska Sp. z o.o. Sp. k. pozyskiwane od Partnerów Handlowych;
 11. Pozyskiwania nowych Partnerów Handlowych - dane pracowników potencjalnych Partnerów Handlowych, pozyskiwane od potencjalnych Partnerów Handlowych;
 12. Działań promocyjnych i marketingowych – dane klientów i pracowników Partnerów Handlowych, uzyskiwane na podstawie wyrażonych zgód;


 

Okres przetwarzania Danych Osobowych


 1. Obsługa rejestracji. Okres przechowywania mija:
 1. Obsługa rezerwacji samochodów. Okres przechowywania mija:
 1. Obsługa wynajmu samochodów. Okres przechowywania mija:
 1. Obsługa rozliczeń księgowych i podatkowych. Okres przechowywania mija:
 1. Obsługa roszczeń. Okres przechowywania mija:
 1. Obsługa zapytań klientów. Okres przechowywania mija:  
 1. Posiadanie dowodów na wypadek zdarzeń niepożądanych (monitoring). Okres przechowywania mija:
 1. Obsługa reklamacji. Okres przechowywania mija:
 1. Obsługa kontaktów z Dostawcami. Okres przechowywania mija:
 1. Obsługa kontaktów z Partnerami Handlowymi. Okres przechowywania mija:
 1. Pozyskiwanie nowych Partnerów Handlowych
 1. Działania promocyjne i marketingowe:

 

Odbiorcy Danych Osobowych

Pozyskane Dane Osobowe są ujawniane, jeśli to konieczne:

 1. Spółkom należącym do Grupy Europcar - polityka prywatności grupy: https://www.europcar.com/security-and-privacy-policy
 2. Spółkom należącym do Grupy InterRent - polityka prywatności grupy: https://www.interrent.com/privacy-policy
 3. Podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania zawartych umów w tym:
 1. Podmiotom realizującym usługi telekomunikacyjne;
 2. Podmiotom realizującym usługi windykacyjne oraz podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia rachunków lub faktur w terminie
 3. Podmiotom realizującym usługi kurierskie lub pocztowe;
 4. Podmiotom realizującym usługi przewozowe;
 5. Podmiotom drukującym korespondencję oraz obsługującym korespondencję od klientów;
 6. Podmiotom archiwizującym dokumenty;
 7. Podmiotom zajmującym się badaniami opinii klientów;
 8. Podmiotom świadczącym na rzecz Inter Best 97 Polska Sp. z o.o. Sp. k. usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, finansowe, rachunkowe, pomoc prawną;
 9. Podmiotom wspierające Inter Best 97 Polska Sp. z o.o. Sp. k. w jego procesach biznesowych, w tym podmioty przetwarzające Dane Osobowe na rzecz Inter Best 97 Polska Sp. z o.o. Sp. k. (tzw. procesorzy) uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności w tym: agenci, agencje reklamowe, sponsorzy i inne podmiotu uczestniczące w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych;
 10. Podmiotom prowadzące usługi bankowe, w celu dokonania zwrotów na Pani/Pana rzecz lub w celu zapewnienia usługi polecenia zapłaty;
 11. Podmiotom zajmujące się badaniami opinii klientów;
 12. Podmiotom zajmujące się marketingiem;
 13. Organom ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa w związku z realizacją zawartej z Inter Best 97 Polska Sp. z o.o. Sp. k. umowy.

 

Prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych

 1. Prawo dostępu do przetwarzanych Danych Osobowych, tj. prawo do uzyskania potwierdzenia za pośrednictwem Administratora DO czy i w jakim zakresie są przetwarza Dane Osobowe;
 2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w tym:
 1. Prawo do usunięcia Danych Osobowych w przypadku, gdy:
 1. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
 2. Prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzane Dane Osobowe przez Inter Best 97 Polska Sp. z o.o. Sp. k. naruszają Przepisy RODO;
 3. Prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora DO, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych;
 4. Przetwarzane Dane Osobowe są zabezpieczone przez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mające na celu monitorowanie dostępu do Danych Osobowych oraz zastosowanie zabezpieczeń danych, tak aby uniemożliwić dostęp do danych przez osoby niepowołane;
 5. Zastosowane środki organizacyjne obejmują stosowanie przyjętych przez Zarząd Inter Best 97 Polska Sp. z o.o. Sp. k. Zasad ochrony Danych Osobowych oraz minimalizację przetwarzania Danych Osobowych, pseudonimizacji danych tam, gdzie zachodzi taka potrzeba, wszyscy pracownicy i współpracownicy oraz Partnerzy Biznesowi są zobowiązani do przestrzegania zasad ochrony Danych Osobowych;
 6. Zastosowane środki techniczne do ochrony przetwarzanych Danych Osobowych pozwalają precyzyjnie określić kto ma dostęp do określonej kategorii danych, komu i na jaki okres zostały udostępnione Dane Osobowe. Wykorzystane przez Inter Best 97 Polska Sp. z o.o. Sp. k. aplikacje i rozwiązania informatyczne firm trzecich spełniają wymogi Rozporządzenia RODO w zakresie ochrony Danych Osobowych. 
 7. Dla ogólnych zapytań dotyczących przetwarzanie Twoich Danych Osobowych przez Inter Best 97 Polska Sp. z o.o. Sp. k. należy przesłać maila na adres: ado@europcar.pl
 8. Aby skorzystać ze swoich praw (prawo dostępu do Danych Osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia Danych Osobowych, prawo do usunięcia Danych Osobowych, prawo do przenoszenia Danych Osobowych) możesz skierować swój wniosek na adres: ado@europcar.pl

 

Zabezpieczenie Danych Osobowych

 1. Przetwarzane Dane Osobowe są zabezpieczone przez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mające na celu monitorowanie dostępu do Danych Osobowych oraz zastosowanie zabezpieczeń danych, tak aby uniemożliwić dostęp do danych przez osoby niepowołane;
 2. Zastosowane środki organizacyjne obejmują stosowanie przyjętych przez Zarząd Inter Best 97 Polska Sp. z o.o. Sp. k. Zasad ochrony Danych Osobowych oraz minimalizację przetwarzania Danych Osobowych, pseudonimizacji danych tam, gdzie zachodzi taka potrzeba, wszyscy pracownicy i współpracownicy oraz Partnerzy Biznesowi są zobowiązani do przestrzegania zasad ochrony Danych Osobowych;
 3. Zastosowane środki techniczne do ochrony przetwarzanych Danych Osobowych pozwalają precyzyjnie określić kto ma dostęp do określonej kategorii danych, komu i na jaki okres zostały udostępnione Dane Osobowe. Wykorzystane przez Inter Best 97 Polska Sp. z o.o. Sp. k. aplikacje i rozwiązania informatyczne firm trzecich spełniają wymogi Rozporządzenia RODO w zakresie ochrony Danych Osobowych

 

Z kim się kontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dla ogólnych zapytań dotyczących przetwarzanie Twoich Danych Osobowych przez Inter Best 97 Polska Sp. z o.o. Sp. k. należy przesłać maila na adres: ado@europcar.pl
 2. Aby skorzystać ze swoich praw (prawo dostępu do Danych Osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia Danych Osobowych, prawo do usunięcia Danych Osobowych, prawo do przenoszenia Danych Osobowych) możesz skierować swój wniosek na adres: ado@europcar.pl

Zadzwoń do działu rezerwacji +48 222 555 600 email: rezerwacje@europcar.pl

Informacje Dodatkowe
Ochrona danych osobowyh

Ta sama aplikacja smart. Więcej mobilności.

Pobierz aplikację Europcar na iPhona, iPada i Androida!

Dlaczego wynajem samochodu w Europcar to korzystne rozwiązanie?
Rynek wypożyczalni samochodowych w dobie rosnącej mobilności powinien jak najlepiej odpowiadać na potrzeby Klientów. Europcar jako międzynarodowa wypożyczalnia aut, która tworzy obecnie największą sieć wynajmu samochodów na świecie, stara się udoskonalać swoją ofertę i dostosowywać ją do szerokiej grupy Klientów: zarówno prywatnych, jak i biznesowych. O korzyściach płynących z wynajmu auta w Europcar świadczą nie tylko przystępne pakiety cenowe i łatwy w obsłudze system rezerwacji, lecz także imponująca skala działania firmy. Nasza wypożyczalnia posiada bowiem w swojej flocie blisko 213 000 samochodów ulokowanych w 130 krajach. Nasza bogata flota podzielona jest na 7 kategorii: Mini, Economy, Compact, Intermediate, Standard, Full size, Minivan. Wypożyczalnia Europcar oferuje zatem szeroką gamę modeli i marek. Naprawdę jest w czym wybierać.

Wypożyczalnia samochodów - Najlepsze ceny dla firm!
Dla tych, którzy potrzebują samochodu w ramach prowadzonej działalności Europcar przygotował serię korzystnych rozwiązań. Oferujemy wynajem krótko-, średnio- oraz długoterminowy z dogodnym sposobem rezerwacji: telefonicznie, mailowo lub poprzez specjalny link na stronie Europcar. Klienci, którzy zechcą dołączyć do programu Privilege, mogą liczyć na: wynajem auta bez kolejki, automatyczną płatność przelewem oraz ceny kontraktowe zapisane na karcie.

Wypożyczalnia samochodów Warszawa, a Wynajem aut w całej Polsce!
Wypożyczalnia samochodów Europcar posiada aż 3 placówki w stolicy naszego kraju. Dwie z nich ulokowane są na portach lotniczych: w Modlinie oraz na Lotnisku Chopina. Trzecia znajduje się w pobliżu hotelu Radisson Blu Sobieski. Dzięki umiejętnie rozplanowanej sieci punktów wynajmu nasi Klienci mają szybki dostęp do strefy handlowej, noclegowej i gastronomicznej. Mogą z powodzeniem podróżować w zarówno obrębie miasta, jak i poza nim. Warszawa to bowiem doskonała baza wypadowa do innych części naszego kraju. Z Europcar możecie Państwo podróżować w wygodny dla siebie sposób, nie martwiąc się o rozkłady jazdy oraz ewentualne awarie. W razie kłopotów oferujemy samochód zastępczy na terenie całego kraju (24h Assistance). Dodatkową zaletą wynajmu w Europcar Polska jest również to, że możecie Państwo zwrócić samochód w dowolnej polskiej placówce. Niezależnie od długości i celu podróży przez cały okres wynajmu służymy Państwu radą i fachową pomocą.