RozwińSzukaj

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Wstęp


Ta polityka prywatności składa się z 2 części:


Europcar® jest europejskim liderem w zakresie wynajmu samochodów osobowych oraz lekkich samochodów dostawczych, działającym w ponad 140 krajach, za pośrednictwem samodzielnych oddziałów, a także franczyzobiorców i agentów. Wypożyczalnie pojazdów marki Europcar mogą być obsługiwane przez członka grupy Europcar Mobility Group lub przez jednego z naszych franczyzobiorców (tj. odrębnego podmiotu podlegającego grupie). Wynajmując samochód w Europcar, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Europcar International S.A.S. U. w szczególności w celu zarządzania Państwa kontem online i rezerwacjami oraz przez naszego franczyzobiorcę, który świadczy nasze usługi lokalnie.


Czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych wykonywane przez

Europcar International S.A.S. U.


Jako spółka dominująca Europcar Mobility Group, Europcar International S.A.S. U. z siedzibą pod adresem: 13 ter Boulevard Bertich, 75017, Paryż (określana w tym dokumencie również jako “my”) jest Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych za pośrednictwem naszej strony internetowej i aplikacji mobilnej w celach określonych poniżej. Gdy przekazują nam Państwo swoje dane osobowe lub gdy je gromadzimy, zobowiązujemy się wykorzystywać je zgodnie z postanowieniami tego obwieszczenia.


1. Jakie dane osobowe gromadzimy na Państwa temat?


Jako spółka dominująca Europcar Mobility Group, Europcar International S.A.S. U. gromadzi i przetwarza różne kategorie danych osobowych w związku z wizytą na naszej stronie internetowej i korzystaniem z naszej aplikacji mobilnej, aby umożliwić Państwu korzystanie z produktów i usług oferowanych przez naszych franczyzobiorców. Przez “dane osobowe” mamy na myśli nie tylko dane, które bezpośrednio Państwa identyfikują, ale także dane użytkownika, takie jak identyfikator kierowcy lub numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) dołączony do wynajmowanego pojazdu. Kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych obejmują:

 

2. Do jakich celów przetwarzamy Państwa dane osobowe?


Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:


Cele przetwarzania danych osobowych

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Tworzenie konta klienta i zarządzanie nim na naszej stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej.

Przetwarzanie danych osobowych wynika z zaakceptowania przez użytkownika warunków korzystania z naszej strony internetowej lub naszej aplikacji mobilnej.

Zarządzanie rezerwacjami i umowami najmu za pomocą centralnego systemu rezerwacji, w szczególności w celu:

- zgromadzenia danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rezerwacji

- przekazania tych danych odpowiedniemu franczyzobiorcy obsługującemu usługę

- zarządzania płatnościami.

Te czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych opierają się na naszym uzasadnionym interesie w celu zapewnienia wykonania umowy najmu, którą zawierają Państwo z naszym franczyzobiorcą.

Mogą Państwo zarejestrować swoją kartę kredytową w celu dokonania przyszłych rezerwacji.

Wysyłanie wiadomości e-mail dotyczących ofert specjalnych i promocji na nasze produkty i usługi.

Przetwarzanie tych danych uzależnione jest od Państwa wcześniejszej zgody.

Wysyłanie wiadomości e-mail w celu zebrania informacji zwrotnej na temat wynajmu.

Przetwarzanie tych danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, abyśmy mogli lepiej poznać potrzeby naszych klientów w celu stałego ulepszania naszych usług oraz jakości obsługi klienta.

Zarządzanie naszym programem lojalnościowym i programami lojalnościowymi partnerów zewnętrznych.

Przetwarzanie to opiera się na realizacji warunków programu i zasad programu lojalnościowego.

 

3. Kto jest adresatem Państwa danych osobowych?


3.1. Kategorie adresatów


Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym pracownikom, autoryzowanym przedstawicielom, innym firmom wchodzącym w skład naszej Grupy oraz naszej sieci franczyzobiorców, naszym agentom i pośrednikom upoważnionym do dostarczania naszych produktów i usług oraz w razie potrzeby:

 

3.2. Międzynarodowe przekazywanie danych


W celu świadczenia dla Państwa naszych usług możemy korzystać z usług dostawców spoza Unii Europejskiej. W przypadku rezerwacji pojazdu za granicą, Państwa dane osobowe zostaną przekazane do tego kraju w celu zapewnienia naszych rozwiązań w zakresie mobilności.

W zależności od przyjętych przez kraje założeń, niektórzy adresaci danych osobowych mogą znajdować się w krajach uznanych przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony tych danych lub w krajach, które według Komisji Europejskiej tego poziomu ochrony nie zapewniają. Bez względu na to, wdrożyliśmy odpowiednie środki ochronne w celu chronienia Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


4. Jak długo przechowujemy dane osobowe?


Państwa dane osobowe są przechowywane przez różne przedziały czasowe, w zależności od celów przetwarzania:

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych

Tworzenie konta klienta i zarządzanie nim na naszej stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej.

5 lat od zakończenia relacji handlowej

Zarządzanie rezerwacjami i umowami najmu za pomocą centralnego systemu rezerwacji, w szczególności w celu:

- zgromadzenia danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rezerwacji

- przekazania tych danych odpowiedniemu franczyzobiorcy obsługującemu usługę

- zarządzania płatnościami.

5 lat od zakończenia najmu

Wysyłanie wiadomości e-mail dotyczących ofert specjalnych i promocji na nasze produkty i usługi.

  • Jeśli są Państwo klientami firmy Europcar, 3 lata od końca relacji biznesowej z EC.
  • Jeśli nie są Państwo klientami firmy Europcar, 3 lata od momentu zgromadzenia Państwa danych osobowych LUB od ostatniego zapytania do nas z Państwa strony

Wysyłanie wiadomości e-mail w celu zebrania informacji zwrotnej na temat wynajmu.

12 miesięcy od momentu zgromadzenia danych

Zarządzanie naszym programem lojalnościowym i programami lojalnościowymi partnerów zewnętrznych.

Przez cały okres uczestnictwa w programie lojalnościowym, a następnie do 4 lat od zakończenia ważności punktów w tym programie

 

5. Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych?


W granicach i na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawnych, mają Państwo prawo do:


6. Jak mogą Państwo egzekwować swoje prawa?


Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat postanowień niniejszego obwieszczenia lub skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, mogą Państwo napisać do nas na adres: 13 ter Boulevard Berthier, 75017, Paryż lub mailowo na adres: dpo@euro.com.pl. Aby egzekwować swoje prawa, muszą Państwo potwierdzić swoją tożsamość, podając swoje nazwisko, imiona, identyfikator kierowcy oraz wszelkie informacje umożliwiające nam Państwa identyfikację (takie jak miejsce i data ostatniego wynajmu pojazdu). Muszą Państwo również podać nam adres e-mail lub adres fizyczny, na który chcieliby Państwo otrzymać odpowiedź.


7. W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?


Europcar International S.A.S.U zobowiązuje się do ochrony informacji gromadzonych za pośrednictwem naszej strony internetowej i aplikacji mobilnej. W szczególności Europcar International S.A.S.U stosuje odpowiednie fizyczne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu, przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu Państwa danych osobowych.


8. Jakie zasady obowiązują przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych po kliknięciu w linki umieszczone na naszej stronie, przekierowujące na strony internetowe naszych partnerów lub inne strony?


Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo linki odsyłające do stron internetowych naszych partnerów (np. świadczących usługi turystyczne). Zwracamy uwagę, że niniejsze obwieszczenie nie dotyczy przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszych partnerów lub inne podmioty trzecie, co może mieć miejsce podczas odwiedzania ich stron internetowych, oraz że nie ponosimy odpowiedzialności za takie przetwarzanie danych. Jeśli chcą Państwo uzyskać informacje o tym, w jaki sposób nasi partnerzy i strony trzecie przetwarzają Państwa dane osobowe, zapraszamy do zapoznania się z ich Polityką prywatności.

 

9. Zmiany w niniejszym obwieszczeniu

 

Niniejsze obwieszczenie dotyczące czynności przetwarzania danych osobowych wykonywanych przez Europcar International została ostatnio zaktualizowana w dniu 26.01.2022.
Czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych wykonywane przez

Inter Best 97 Polska Sp. z o.o. Sp. k.Inter Best 97 Polska Sp. z o.o. Sp. k. jest franczyzobiorcą Europcar International S.A.S. U. mająca wyłączność na terenie Polski do posługiwania się znakiem towarowym Europcar. Inter Best 97 Polska Sp. z o.o. Sp. k posiada 12 oddziałów wynajmu samochodów w całej Polce. W ramach świadczenia usług Inter Best 97 Polska Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 48 jest Administratorem Państwa danych, gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu realizacji usługi wynajmu. . Gdy przekazują nam Państwo swoje dane osobowe lub gdy je gromadzimy, zobowiązujemy się wykorzystywać je zgodnie z postanowieniami tego obwieszczenia.


1. Jakie dane osobowe gromadzimy na Państwa temat?


Jako spółka franczyzobiorca Inter Best 97 Polska Sp. z o.o. Sp. k gromadzi i przetwarza różne kategorie danych osobowych w związku realizacją usługi wynajmu samochodów w ramach Europcar International S.A.S. U. Przez “dane osobowe” mamy na myśli nie tylko dane, które bezpośrednio Państwa identyfikują, ale także dane użytkownika, takie jak identyfikator kierowcy lub numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) dołączony do wynajmowanego pojazdu. Kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych obejmują:


2. Do jakich celów przetwarzamy Państwa dane osobowe?


Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:


Cele przetwarzania danych osobowych

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Zarządzanie rezerwacjami i umowami najmu za pomocą centralnego systemu rezerwacji, w szczególności w celu:

- zgromadzenia danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rezerwacji i wykonaniu usługi wynajmu

Dane będą̨ przetwarzane na podstawie konieczności wykonania umowy, której Najemca jest stroną oraz dla podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz świadczenia usług najmu pojazdów.

Wysyłanie wiadomości e-mail dotyczących ofert specjalnych i promocji na nasze produkty i usługi.

Przetwarzanie tych danych uzależnione jest od Państwa wcześniejszej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami cywilno- prawnymi w szczególności:

a) dochodzeniu zapłaty należności z tytułu zawartej umowy najmu

b) zabezpieczeniu mienia powierzonego, w szczególności celem lokalizacji wynajętego pojazdu w razie jego utraty, przywłaszczenia lub kradzieży oraz weryfikacji należytego wykonania umowy przez Najemcę̨

Przetwarzanie tych danych opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust.1 lit. f) RODO).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie

Nie stosujemy3. Kto jest adresatem Państwa danych osobowych?

3.1. Kategorie adresatów


Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym pracownikom, sieciom serwisowym, innym firmom wchodzącym w skład sieci franczyzobiorców upoważnionym do dostarczania usługi wynajmu:  


3.2.Międzynarodowe przekazywanie danych


Świadcząc usługi wynajmu jesteśmy franczyzobiorcą ogólnoświatowej wypożyczalni Europcar International S.A.S. U . W ramach umowy franczyzy, w celu świadczenia dla Państwa naszych usług dane są udostępniane Europcar International S.A.S. U oraz możemy korzystać z usług dostawców spoza Unii Europejskiej. W przypadku rezerwacji pojazdu za granicą, Państwa dane osobowe zostaną przekazane do tego kraju w celu zapewnienia naszych rozwiązań w zakresie mobilności. Za bezpieczeństwo danych w tym przypadku odpowiada Europcar International S.A.S.U, który wdrożył odpowiednie środki ochronne w celu chronienia Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


4. Jak długo przechowujemy dane osobowe?


Państwa dane osobowe są przechowywane przez różne przedziały czasowe, w zależności od celów przetwarzania:

 

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych

Zarządzanie rezerwacjami i umowami najmu za pomocą centralnego systemu rezerwacji, w szczególności w celu:

- zgromadzenia danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rezerwacji i wykonaniu usługi wynajmu

przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku za fakturę wynajmu.

Wysyłanie wiadomości e-mail dotyczących ofert specjalnych i promocji na nasze produkty i usługi.

3 lata od momentu udzielania zgody lub 3 lata od ostatniego kontaktu marketingowego z naszej strony pod warunkiem posiadania zgody.

Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami cywilno- prawnymi w szczególności:

a) dochodzeniu zapłaty należności z tytułu zawartej umowy najmu

b) zabezpieczeniu mienia powierzonego, w szczególności celem lokalizacji wynajętego pojazdu w razie jego utraty, przywłaszczenia lub kradzieży oraz weryfikacji należytego wykonania umowy przez Najemcę̨

6 lat od daty wykonania usługi


5. Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych?


W granicach i na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawnych, mają Państwo prawo do:


6. Jak mogą Państwo egzekwować swoje prawa?


Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat postanowień niniejszego obwieszczenia lub skontaktować się z nami mogą Państwo napisać do nas na adres: Inter Best 97 Polska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Komitetu Obrony Robotników 48,02-146 Warszawa lub mailowo na adres: ado@europcar.pl. Aby egzekwować swoje prawa, muszą Państwo potwierdzić swoją tożsamość, podając swoje nazwisko, imiona oraz wszelkie informacje umożliwiające nam Państwa identyfikację (takie jak miejsce i data ostatniego wynajmu pojazdu). Muszą Państwo również podać nam adres e-mail lub adres fizyczny, na który chcieliby Państwo otrzymać odpowiedź.


7. W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?


Inter Best 97 Polska Sp. z .o.o Sp. K. zobowiązuje się do ochrony informacji gromadzonych w naszych systemach za pośrednictwem strony internetowej i aplikacji mobilnej. W szczególności Inter Best 97 Polska Sp. z .o.o Sp. K stosuje odpowiednie fizyczne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu, przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu Państwa danych osobowych.


8. Zmiany w niniejszym obwieszczeniu


Niniejsze obwieszczenie dotyczące czynności przetwarzania danych osobowych wykonywanych przez Inter Best 97 Polska Sp. z .o.o Sp. K.  została ostatnio zaktualizowana w dniu 02.01.2022.

Zadzwoń do działu rezerwacji +48 222 555 600 email: rezerwacje@europcar.pl

Informacje Dodatkowe
Ochrona danych osobowyh

Ta sama aplikacja smart. Więcej mobilności.

Pobierz aplikację Europcar na iPhona, iPada i Androida!

Dlaczego wynajem samochodu w Europcar to korzystne rozwiązanie?
Rynek wypożyczalni samochodowych w dobie rosnącej mobilności powinien jak najlepiej odpowiadać na potrzeby Klientów. Europcar jako międzynarodowa wypożyczalnia aut, która tworzy obecnie największą sieć wynajmu samochodów na świecie, stara się udoskonalać swoją ofertę i dostosowywać ją do szerokiej grupy Klientów: zarówno prywatnych, jak i biznesowych. O korzyściach płynących z wynajmu auta w Europcar świadczą nie tylko przystępne pakiety cenowe i łatwy w obsłudze system rezerwacji, lecz także imponująca skala działania firmy. Nasza wypożyczalnia posiada bowiem w swojej flocie blisko 213 000 samochodów ulokowanych w 130 krajach. Nasza bogata flota podzielona jest na 7 kategorii: Mini, Economy, Compact, Intermediate, Standard, Full size, Minivan. Wypożyczalnia Europcar oferuje zatem szeroką gamę modeli i marek. Naprawdę jest w czym wybierać.

Wypożyczalnia samochodów - Najlepsze ceny dla firm!
Dla tych, którzy potrzebują samochodu w ramach prowadzonej działalności Europcar przygotował serię korzystnych rozwiązań. Oferujemy wynajem krótko-, średnio- oraz długoterminowy z dogodnym sposobem rezerwacji: telefonicznie, mailowo lub poprzez specjalny link na stronie Europcar. Klienci, którzy zechcą dołączyć do programu Privilege, mogą liczyć na: wynajem auta bez kolejki, automatyczną płatność przelewem oraz ceny kontraktowe zapisane na karcie.

Wypożyczalnia samochodów Warszawa, a Wynajem aut w całej Polsce!
Wypożyczalnia samochodów Europcar posiada aż 3 placówki w stolicy naszego kraju. Dwie z nich ulokowane są na portach lotniczych: w Modlinie oraz na Lotnisku Chopina. Trzecia znajduje się w pobliżu hotelu Radisson Blu Sobieski. Dzięki umiejętnie rozplanowanej sieci punktów wynajmu nasi Klienci mają szybki dostęp do strefy handlowej, noclegowej i gastronomicznej. Mogą z powodzeniem podróżować w zarówno obrębie miasta, jak i poza nim. Warszawa to bowiem doskonała baza wypadowa do innych części naszego kraju. Z Europcar możecie Państwo podróżować w wygodny dla siebie sposób, nie martwiąc się o rozkłady jazdy oraz ewentualne awarie. W razie kłopotów oferujemy samochód zastępczy na terenie całego kraju (24h Assistance). Dodatkową zaletą wynajmu w Europcar Polska jest również to, że możecie Państwo zwrócić samochód w dowolnej polskiej placówce. Niezależnie od długości i celu podróży przez cały okres wynajmu służymy Państwu radą i fachową pomocą.