RozwińSzukaj

Ogólne warunki

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Wstęp

 

Ta polityka prywatności składa się z 2 części:

 • część pierwsza dotyczy czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych wykonywanych przez spółkę dominującą, Europcar International S.A.S. U.
 • część druga dotyczy czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych wykonywanych przez franczyzobiorcę

 

Europcar® jest europejskim liderem w zakresie wynajmu samochodów osobowych oraz lekkich samochodów dostawczych, działającym w ponad 140 krajach, za pośrednictwem samodzielnych oddziałów, a także franczyzobiorców i agentów. Wypożyczalnie pojazdów marki Europcar mogą być obsługiwane przez członka grupy Europcar Mobility Group lub przez jednego z naszych franczyzobiorców (tj. odrębnego podmiotu podlegającego grupie). Wynajmując samochód w Europcar, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Europcar International S.A.S. U. w szczególności w celu zarządzania Państwa kontem online i rezerwacjami oraz przez naszego franczyzobiorcę, który świadczy nasze usługi lokalnie.

 

Czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych wykonywane przez

Europcar International S.A.S. U.

 

Jako spółka dominująca Europcar Mobility Group, Europcar International S.A.S. U. z siedzibą pod adresem: 13 ter Boulevard Bertich, 75017, Paryż (określana w tym dokumencie również jako “my”) jest Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych za pośrednictwem naszej strony internetowej i aplikacji mobilnej w celach określonych poniżej. Gdy przekazują nam Państwo swoje dane osobowe lub gdy je gromadzimy, zobowiązujemy się wykorzystywać je zgodnie z postanowieniami tego obwieszczenia.

 

1. Jakie dane osobowe gromadzimy na Państwa temat?

 

Jako spółka dominująca Europcar Mobility Group, Europcar International S.A.S. U. gromadzi i przetwarza różne kategorie danych osobowych w związku z wizytą na naszej stronie internetowej i korzystaniem z naszej aplikacji mobilnej, aby umożliwić Państwu korzystanie z produktów i usług oferowanych przez naszych franczyzobiorców. Przez “dane osobowe” mamy na myśli nie tylko dane, które bezpośrednio Państwa identyfikują, ale także dane użytkownika, takie jak identyfikator kierowcy lub numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) dołączony do wynajmowanego pojazdu. Kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych obejmują:

 • Państwa dane identyfikacyjne: nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy, data urodzenia, identyfikator konta;
 • w stosownych przypadkach, dane identyfikacyjne dodatkowych kierowców: nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy;
 • prawo jazdy klienta i prawa jazdy każdego dodatkowego kierowcy(ów);
 • dane płatności: numery kont, numery kart itp.
 • informacje na temat rezerwacji pojazdu, w szczególności do zarządzania wszelkimi programami lojalnościowymi;
 • dane związane z nawigacją na naszej stronie internetowej lub naszej aplikacji mobilnej;
 • dane zgromadzone w ankietach satysfakcji.

 

2. Do jakich celów przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 

Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Tworzenie konta klienta i zarządzanie nim na naszej stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej.

Przetwarzanie danych osobowych wynika z zaakceptowania przez użytkownika warunków korzystania z naszej strony internetowej lub naszej aplikacji mobilnej.

Zarządzanie rezerwacjami i umowami najmu za pomocą centralnego systemu rezerwacji, w szczególności w celu:

- zgromadzenia danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rezerwacji

- przekazania tych danych odpowiedniemu franczyzobiorcy obsługującemu usługę

- zarządzania płatnościami.

Te czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych opierają się na naszym uzasadnionym interesie w celu zapewnienia wykonania umowy najmu, którą zawierają Państwo z naszym franczyzobiorcą.

Mogą Państwo zarejestrować swoją kartę kredytową w celu dokonania przyszłych rezerwacji.

Wysyłanie wiadomości e-mail dotyczących ofert specjalnych i promocji na nasze produkty i usługi.

Przetwarzanie tych danych uzależnione jest od Państwa wcześniejszej zgody.

Wysyłanie wiadomości e-mail w celu zebrania informacji zwrotnej na temat wynajmu.

Przetwarzanie tych danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, abyśmy mogli lepiej poznać potrzeby naszych klientów w celu stałego ulepszania naszych usług oraz jakości obsługi klienta.

Zarządzanie naszym programem lojalnościowym i programami lojalnościowymi partnerów zewnętrznych.

Przetwarzanie to opiera się na realizacji warunków programu i zasad programu lojalnościowego.

 

3. Kto jest adresatem Państwa danych osobowych?


3.1. Kategorie adresatów

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym pracownikom, autoryzowanym przedstawicielom, innym firmom wchodzącym w skład naszej Grupy oraz naszej sieci franczyzobiorców, naszym agentom i pośrednikom upoważnionym do dostarczania naszych produktów i usług oraz w razie potrzeby:

 • odpowiedniemu franczyzobiorcy, który wykonuje usługę, w szczególności do celów opisanych w polityce prywatności https://www.europcar.com.pl/pages/privacy-policy
 • naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom usług informatycznych w celach hostingu, utrzymania i rozwoju, którzy pomagają nam w dostarczaniu Państwu naszych produktów i usług. Mogą to być podmioty będące członkami naszej Grupy lub zewnętrzni dostawcy usług;
 • agencjom marketingowym, które pomagają nam gromadzić i analizować dane dotyczące poziomu satysfakcji klienta;
 • naszym partnerom lub innym członkom Grupy, zwłaszcza w celu umożliwienia Państwu zbieranie punktów w programach lojalnościowych. Lista naszych partnerów jest dostępna w Internecie: https://www.europcar.com.pl/partners/airlines
 • Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika odpowiednim organom prawnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

 

3.2. Międzynarodowe przekazywanie danych


W celu świadczenia dla Państwa naszych usług możemy korzystać z usług dostawców spoza Unii Europejskiej. W przypadku rezerwacji pojazdu za granicą, Państwa dane osobowe zostaną przekazane do tego kraju w celu zapewnienia naszych rozwiązań w zakresie mobilności.

W zależności od przyjętych przez kraje założeń, niektórzy adresaci danych osobowych mogą znajdować się w krajach uznanych przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony tych danych lub w krajach, które według Komisji Europejskiej tego poziomu ochrony nie zapewniają. Bez względu na to, wdrożyliśmy odpowiednie środki ochronne w celu chronienia Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

4. Jak długo przechowujemy dane osobowe?


Państwa dane osobowe są przechowywane przez różne przedziały czasowe, w zależności od celów przetwarzania:

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych

Tworzenie konta klienta i zarządzanie nim na naszej stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej.

5 lat od zakończenia relacji handlowej

Zarządzanie rezerwacjami i umowami najmu za pomocą centralnego systemu rezerwacji, w szczególności w celu:

- zgromadzenia danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rezerwacji

- przekazania tych danych odpowiedniemu franczyzobiorcy obsługującemu usługę

- zarządzania płatnościami.

5 lat od zakończenia najmu

Wysyłanie wiadomości e-mail dotyczących ofert specjalnych i promocji na nasze produkty i usługi.

 • Jeśli są Państwo klientami firmy Europcar, 3 lata od końca relacji biznesowej z EC.
 • Jeśli nie są Państwo klientami firmy Europcar, 3 lata od momentu zgromadzenia Państwa danych osobowych LUB od ostatniego zapytania do nas z Państwa strony

Wysyłanie wiadomości e-mail w celu zebrania informacji zwrotnej na temat wynajmu.

12 miesięcy od momentu zgromadzenia danych

Zarządzanie naszym programem lojalnościowym i programami lojalnościowymi partnerów zewnętrznych.

Przez cały okres uczestnictwa w programie lojalnościowym, a następnie do 4 lat od zakończenia ważności punktów w tym programie

 

5. Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych?


W granicach i na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawnych, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do Państwa danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania;
 • korygowania, uaktualniania i usuwania Państwa danych osobowych, przy czym usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy:
  • dane te nie są już potrzebne w odniesieniu do celów, dla których były one przetwarzane,
  • wycofują Państwo zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej,
  • sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu Państwa danych i nie ma innej podstawy prawnej,
  • ustalono, że Państwa dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem,
  • dane muszą zostać usunięte, aby wypełnić nasze zobowiązania prawne;
 • sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes, który mogą sprawdzić w tabeli zamieszczonej w części “Do jakich celów przetwarzamy Państwa dane osobowe” w kolumnie „Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych”;
 • sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celach komercyjnych;
 • otrzymania przekazanych nam danych osobowych lub żądania przekazania ich stronie trzeciej, gdy przetwarzanie danych
  • zostało przeprowadzone w sposób zautomatyzowany i
  • opiera się na Państwa zgodzie lub jest konieczne do wykonania wiążącej nas umowy;
 • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, co oznacza, że nie będziemy mogli korzystać z Państwa danych osobowych przez określony czas. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, gdy:
  • kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, na okres, który pozwala nam zweryfikować prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale nie żądają Państwo usunięcia tych danych, a jedynie ograniczenia ich wykorzystania;
  • nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one nadal niezbędne do celów ustanowienia roszczeń prawnych, ich realizacji lub bronienia ich;
  •  sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją, podczas gdy my sprawdzamy, czy nasze uzasadnione powody mają pierwszeństwo nad Państwa interesami

 

6. Jak mogą Państwo egzekwować swoje prawa?

 

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat postanowień niniejszego obwieszczenia lub skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, mogą Państwo napisać do nas na adres: 13 ter Boulevard Berthier, 75017, Paryż lub mailowo na adres: dpo@euro.com.pl. Aby egzekwować swoje prawa, muszą Państwo potwierdzić swoją tożsamość, podając swoje nazwisko, imiona, identyfikator kierowcy oraz wszelkie informacje umożliwiające nam Państwa identyfikację (takie jak miejsce i data ostatniego wynajmu pojazdu). Muszą Państwo również podać nam adres e-mail lub adres fizyczny, na który chcieliby Państwo otrzymać odpowiedź.

 

7. W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

 

Europcar International S.A.S.U zobowiązuje się do ochrony informacji gromadzonych za pośrednictwem naszej strony internetowej i aplikacji mobilnej. W szczególności Europcar International S.A.S.U stosuje odpowiednie fizyczne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu, przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu Państwa danych osobowych.

 

8. Jakie zasady obowiązują przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych po kliknięciu w linki umieszczone na naszej stronie, przekierowujące na strony internetowe naszych partnerów lub inne strony?

 

Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo linki odsyłające do stron internetowych naszych partnerów (np. świadczących usługi turystyczne). Zwracamy uwagę, że niniejsze obwieszczenie nie dotyczy przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszych partnerów lub inne podmioty trzecie, co może mieć miejsce podczas odwiedzania ich stron internetowych, oraz że nie ponosimy odpowiedzialności za takie przetwarzanie danych. Jeśli chcą Państwo uzyskać informacje o tym, w jaki sposób nasi partnerzy i strony trzecie przetwarzają Państwa dane osobowe, zapraszamy do zapoznania się z ich Polityką prywatności.

 

9. Zmiany w niniejszym obwieszczeniu

 

Niniejsze obwieszczenie dotyczące czynności przetwarzania danych osobowych wykonywanych przez Europcar International została ostatnio zaktualizowana w dniu 26.01.2022.

 

 

 

Czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych wykonywane przez

Inter Best 97 Polska Sp. z o.o. Sp. k.

 

 

Inter Best 97 Polska Sp. z o.o. Sp. k. jest franczyzobiorcą Europcar International S.A.S. U. mająca wyłączność na terenie Polski do posługiwania się znakiem towarowym Europcar. Inter Best 97 Polska Sp. z o.o. Sp. k posiada 12 oddziałów wynajmu samochodów w całej Polce. W ramach świadczenia usług Inter Best 97 Polska Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 48 jest Administratorem Państwa danych, gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu realizacji usługi wynajmu. . Gdy przekazują nam Państwo swoje dane osobowe lub gdy je gromadzimy, zobowiązujemy się wykorzystywać je zgodnie z postanowieniami tego obwieszczenia.

 

1. Jakie dane osobowe gromadzimy na Państwa temat?

 

Jako spółka franczyzobiorca Inter Best 97 Polska Sp. z o.o. Sp. k gromadzi i przetwarza różne kategorie danych osobowych w związku realizacją usługi wynajmu samochodów w ramach Europcar International S.A.S. U. Przez “dane osobowe” mamy na myśli nie tylko dane, które bezpośrednio Państwa identyfikują, ale także dane użytkownika, takie jak identyfikator kierowcy lub numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) dołączony do wynajmowanego pojazdu. Kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych obejmują:

 • Państwa dane identyfikacyjne: nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy, Nr dowodu osobistego/Nr paszportu;
 • w stosownych przypadkach, dane identyfikacyjne dodatkowych kierowców: nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy;
 • nr prawo jazdy klienta i prawa jazdy każdego dodatkowego kierowcy(ów);
 • dane lokalizacyjne pojazdu GPS

 

2. Do jakich celów przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 

Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Zarządzanie rezerwacjami i umowami najmu za pomocą centralnego systemu rezerwacji, w szczególności w celu:

- zgromadzenia danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rezerwacji i wykonaniu usługi wynajmu

Dane będą̨ przetwarzane na podstawie konieczności wykonania umowy, której Najemca jest stroną oraz dla podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz świadczenia usług najmu pojazdów.

Wysyłanie wiadomości e-mail dotyczących ofert specjalnych i promocji na nasze produkty i usługi.

Przetwarzanie tych danych uzależnione jest od Państwa wcześniejszej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami cywilno- prawnymi w szczególności:

a) dochodzeniu zapłaty należności z tytułu zawartej umowy najmu

b) zabezpieczeniu mienia powierzonego, w szczególności celem lokalizacji wynajętego pojazdu w razie jego utraty, przywłaszczenia lub kradzieży oraz weryfikacji należytego wykonania umowy przez Najemcę̨

Przetwarzanie tych danych opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust.1 lit. f) RODO).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie

Nie stosujemy

 

 

3. Kto jest adresatem Państwa danych osobowych?

3.1. Kategorie adresatów


Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym pracownikom, sieciom serwisowym, innym firmom wchodzącym w skład sieci franczyzobiorców upoważnionym do dostarczania usługi wynajmu:  

 • naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom usług informatycznych w celach hostingu, utrzymania i rozwoju, dostawcą usług księgowych, windykacyjnych i prawnych;
 • agencjom marketingowym, które pomagają nam przygotowywać handlowe akcje promocyjne;
 • naszym partnerom lub innym franczyzobiorcą Europcar International S.A.S.U, zwłaszcza w celu umożliwienia Państwu zbieranie punktów w programach lojalnościowych. Lista partnerów jest dostępna w Internecie: https://www.europcar.com.pl/partners/airlines
 • możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika odpowiednim organom prawnym, powołanym do nakładania oraz egzekwowania opłat za korzystanie z dróg publicznych zgodnie z treścią ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) oraz grzywien wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 20 maja 1971 roku - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023).

 

3.2.Międzynarodowe przekazywanie danych

 

Świadcząc usługi wynajmu jesteśmy franczyzobiorcą ogólnoświatowej wypożyczalni Europcar International S.A.S. U . W ramach umowy franczyzy, w celu świadczenia dla Państwa naszych usług dane są udostępniane Europcar International S.A.S. U oraz możemy korzystać z usług dostawców spoza Unii Europejskiej. W przypadku rezerwacji pojazdu za granicą, Państwa dane osobowe zostaną przekazane do tego kraju w celu zapewnienia naszych rozwiązań w zakresie mobilności. Za bezpieczeństwo danych w tym przypadku odpowiada Europcar International S.A.S.U, który wdrożył odpowiednie środki ochronne w celu chronienia Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

4. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe są przechowywane przez różne przedziały czasowe, w zależności od celów przetwarzania:

 

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych

Zarządzanie rezerwacjami i umowami najmu za pomocą centralnego systemu rezerwacji, w szczególności w celu:

- zgromadzenia danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rezerwacji i wykonaniu usługi wynajmu

przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku za fakturę wynajmu.

Wysyłanie wiadomości e-mail dotyczących ofert specjalnych i promocji na nasze produkty i usługi.

3 lata od momentu udzielania zgody lub 3 lata od ostatniego kontaktu marketingowego z naszej strony pod warunkiem posiadania zgody.

Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami cywilno- prawnymi w szczególności:

a) dochodzeniu zapłaty należności z tytułu zawartej umowy najmu

b) zabezpieczeniu mienia powierzonego, w szczególności celem lokalizacji wynajętego pojazdu w razie jego utraty, przywłaszczenia lub kradzieży oraz weryfikacji należytego wykonania umowy przez Najemcę̨

6 lat od daty wykonania usługi

 

5. Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych?

 

W granicach i na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawnych, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do Państwa danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania;
 • korygowania, uaktualniania i usuwania Państwa danych osobowych, przy czym usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy:
  • dane te nie są już potrzebne w odniesieniu do celów, dla których były one przetwarzane,
  • wycofują Państwo zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej,
  • sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu Państwa danych i nie ma innej podstawy prawnej,
  • ustalono, że Państwa dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem,
  • dane muszą zostać usunięte, aby wypełnić nasze zobowiązania prawne;
 • sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes, który mogą sprawdzić w tabeli zamieszczonej w części “Do jakich celów przetwarzamy Państwa dane osobowe” w kolumnie „Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych”;
 • sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celach komercyjnych (prawo do bycia zapomnianym);
 • przeniesienia swoich danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych zostało przeprowadzone w sposób zautomatyzowany i opiera się na Państwa zgodzie lub jest konieczne do wykonania umowy;
 • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, co oznacza, że nie będziemy mogli korzystać z Państwa danych osobowych przez określony czas. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, gdy:
  • kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, na okres, który pozwala nam zweryfikować prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale nie żądają Państwo usunięcia tych danych, a jedynie ograniczenia ich wykorzystania;
  • nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one nadal niezbędne do celów ustanowienia roszczeń prawnych, ich realizacji lub bronienia ich;
  •  sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją, podczas gdy my sprawdzamy, czy nasze uzasadnione powody mają pierwszeństwo nad Państwa interesami

 

6. Jak mogą Państwo egzekwować swoje prawa?

 

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat postanowień niniejszego obwieszczenia lub skontaktować się z nami mogą Państwo napisać do nas na adres: Inter Best 97 Polska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Komitetu Obrony Robotników 48,02-146 Warszawa lub mailowo na adres: ado@europcar.pl. Aby egzekwować swoje prawa, muszą Państwo potwierdzić swoją tożsamość, podając swoje nazwisko, imiona oraz wszelkie informacje umożliwiające nam Państwa identyfikację (takie jak miejsce i data ostatniego wynajmu pojazdu). Muszą Państwo również podać nam adres e-mail lub adres fizyczny, na który chcieliby Państwo otrzymać odpowiedź.

 

7. W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

 

Inter Best 97 Polska Sp. z .o.o Sp. K. zobowiązuje się do ochrony informacji gromadzonych w naszych systemach za pośrednictwem strony internetowej i aplikacji mobilnej. W szczególności Inter Best 97 Polska Sp. z .o.o Sp. K stosuje odpowiednie fizyczne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu, przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu Państwa danych osobowych.

 

8. Zmiany w niniejszym obwieszczeniu

 

Niniejsze obwieszczenie dotyczące czynności przetwarzania danych osobowych wykonywanych przez Inter Best 97 Polska Sp. z .o.o Sp. K.  została ostatnio zaktualizowana w dniu 02.01.2022.

 

 

 

 


 
Print

Zadzwoń do działu rezerwacji +48 222 555 600 email: rezerwacje@europcar.pl

Rezerwacja / wynajem
Partnerzy Biznesowi
O Europcar
Informacje Dodatkowe
Ochrona danych osobowyh

Ta sama aplikacja smart. Więcej mobilności.

Pobierz aplikację Europcar na iPhona, iPada i Androida!

Dlaczego wynajem samochodu w Europcar to korzystne rozwiązanie?
Rynek wypożyczalni samochodowych w dobie rosnącej mobilności powinien jak najlepiej odpowiadać na potrzeby Klientów. Europcar jako międzynarodowa wypożyczalnia aut, która tworzy obecnie największą sieć wynajmu samochodów na świecie, stara się udoskonalać swoją ofertę i dostosowywać ją do szerokiej grupy Klientów: zarówno prywatnych, jak i biznesowych. O korzyściach płynących z wynajmu auta w Europcar świadczą nie tylko przystępne pakiety cenowe i łatwy w obsłudze system rezerwacji, lecz także imponująca skala działania firmy. Nasza wypożyczalnia posiada bowiem w swojej flocie blisko 213 000 samochodów ulokowanych w 130 krajach. Nasza bogata flota podzielona jest na 7 kategorii: Mini, Economy, Compact, Intermediate, Standard, Full size, Minivan. Wypożyczalnia Europcar oferuje zatem szeroką gamę modeli i marek. Naprawdę jest w czym wybierać.

Wypożyczalnia samochodów - Najlepsze ceny dla firm!
Dla tych, którzy potrzebują samochodu w ramach prowadzonej działalności Europcar przygotował serię korzystnych rozwiązań. Oferujemy wynajem krótko-, średnio- oraz długoterminowy z dogodnym sposobem rezerwacji: telefonicznie, mailowo lub poprzez specjalny link na stronie Europcar. Klienci, którzy zechcą dołączyć do programu Privilege, mogą liczyć na: wynajem auta bez kolejki, automatyczną płatność przelewem oraz ceny kontraktowe zapisane na karcie.

Wypożyczalnia samochodów Warszawa, a Wynajem aut w całej Polsce!
Wypożyczalnia samochodów Europcar posiada aż 3 placówki w stolicy naszego kraju. Dwie z nich ulokowane są na portach lotniczych: w Modlinie oraz na Lotnisku Chopina. Trzecia znajduje się w pobliżu hotelu Radisson Blu Sobieski. Dzięki umiejętnie rozplanowanej sieci punktów wynajmu nasi Klienci mają szybki dostęp do strefy handlowej, noclegowej i gastronomicznej. Mogą z powodzeniem podróżować w zarówno obrębie miasta, jak i poza nim. Warszawa to bowiem doskonała baza wypadowa do innych części naszego kraju. Z Europcar możecie Państwo podróżować w wygodny dla siebie sposób, nie martwiąc się o rozkłady jazdy oraz ewentualne awarie. W razie kłopotów oferujemy samochód zastępczy na terenie całego kraju (24h Assistance). Dodatkową zaletą wynajmu w Europcar Polska jest również to, że możecie Państwo zwrócić samochód w dowolnej polskiej placówce. Niezależnie od długości i celu podróży przez cały okres wynajmu służymy Państwu radą i fachową pomocą.

 

O Europcar Kontakt FAQ Polityka Prywatności Ogólne warunki wynajmu Artykuły o Europcar Europcar a środowisko Mapa Strony Ogólne warunki wynajmu

© Europcar Poland 2024