RozwińSzukaj

Ogólne warunki

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI (ECI)

1. Kto przetwarza Twoje dane osobowe za pośrednictwem tej strony internetowej?

Firma Europcar Poland whose registered office is located at Inter Best 97 Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Poleczki 35 | 02-822 Warszawa | Polska (hereinafter referred to as "ECI") jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych osobowych (tj. wszystkich informacji, które mogłyby Cię zidentyfikować, w sposób bezpośredni bądź pośredni) zgromadzonych za pośrednictwem tej strony internetowej.

2. W jakim celu Europcar gromadzi Twoje dane osobowe?

Europcar przetwarza dane osobowe, które podajesz dobrowolnie na stronie internetowej. Tego typu informacje są zbierane gdy:
 

a) Rejestrujesz się jako członek programu Europcar, w celu utworzenia konta i nadania numeru ID.

Przetwarzanie to jest konieczne, aby móc Cię zidentyfikować oraz ułatwić Twoje późniejsze rezerwacje i umowy najmu w Europcar.

b) Dokonujesz rezerwacji:

 • aby potwierdzić rezerwację oraz zabezpieczyć ją;
 • aby zmodyfikować lub anulować rezerwację;
 • aby móc się z Tobą skontaktować w sprawie rezerwacji (np. aby udzielić informacji dotyczących rezerwacji, przesłać przypomnienie o zbliżającym się terminie odbioru/ zwrotu pojazdu lub odpowiedzieć na Twoje pytania lub sugestie);
 • aby zarządzać Twoimi fakturami, jeśli zdecydujesz się zapłacić z góry, oraz aby poradzić sobie ze wszelkimi zaległościami w płatnościach;
 • aby zarządzać ewentualnymi reklamacjami.
Przetwarzanie to jest konieczne do zarządzania rezerwacjami i przygotowania umów najmu zawieranych z jednostką grupy lub sieci Europcar.
 
c) Płacisz za produkty/ usługi Europcar (w przypadku rezerwacji przedpłaconej).
 
Przetwarzanie to jest konieczne do realizacji płatności za produkty/ usługi Europcar. Europcar zachowuje informacje dotyczące Twoich kart kredytowych w celu ułatwienia kolejnych płatności jedynie jeśli jednoznacznie udzieliłeś na to zgodę.
 
d) Ulepszamy nasze produkty/ usługi na podstawie badania opinii klienta, w którym uczestniczyłeś.
 
Przetwarzanie to, które ma na celu lepsze zrozumienie potrzeb członków programu Europcar i zapewnienie im spersonalizowanych funkcji aby polepszyć ich wrażenia z korzystania z produktów i usług Europcar, jest oparte na uzasadnionym interesie firmy Europcar.
 
e) Korzystasz z chatu na żywo , abyś mógł uzyskać pomoc online.
 
Przetwarzanie to, które ma na celu nawiązanie z Tobą lepszych i bliższych relacji poprzez sprawniejsze odpowiadanie na Twoje zapytania, jest oparte na uzasadnionym interesie firmy Europcar.
 
f) Prowadzimy działania związane z promocją i marketingiem,
 

i. wysyłając e-maile i sms-y informujące o promocjach i ofertach;

ii. zapamiętując Twoją historię wynajmów, aby przy kolejnych rezerwacjach pomóc Ci w wyborze produktów/ usług;

iii. zapamiętując Twoją historię wynajmów:

- aby wysyłać Ci informacje handlowe;
- aby wysyłać Ci specjalne oferty; lub
- aby zapewnić Ci korzystanie ze specjalnych korzyści;
w zależności od ilości i częstotliwości Twoich zamówień, długości Twoich rezerwacji oraz Twojej aktywności na naszej stronie internetowej (np. ilości odwiedzin strony).

iv. wysyłając e-maile dotyczące nieukończonej rezerwacji lub podsumowania zapytania rezerwacyjnego;

v. zarządzając Twoim programem lojalnościowym oraz kartą członkowską;

vi. organizując konkury promocyjne i loterie;

vii. klientami Europcar oraz aktualizując ich listę / tworząc bazę danych potencjalnych klientów;

viii. publikując Twoją ocenę produktów/ usług Europcar.

Czynności związane z marketingiem bezpośrednim, tj. każdy przekaz reklamowy promujący produkty/ usługi Europcar, wymaga Twojej wyraźnej zgody.
 
Jeśli natomiast jako klient Europcar otrzymujesz oferty zawierające produkty/ usługi wcześniej przez Ciebie nabyte, Twoja zgoda na przetwarzanie nie jest konieczna, ponieważ ma ono na celu promowanie produktów/ usług i jest oparte na uzasadnionym interesie Europcar.
 
Dodatkowo Europcar korzysta ze stron internetowych osób trzecich, takich jak portale społecznościowe do celów reklamy ukierunkowanej, na którą możesz natrafić odwiedzając te strony.
 
 
Przetwarzanie danych mające na celu promocję produktów i usług jest oparte na uzasadnionym interesie firmy Europcar.
 
Te reklamy są wyświetlane oraz kontrolowane przez osoby trzecie obsługujące daną stronę internetową. Ponadto Europcar nie ma bezpośredniego dostępu do Twoich informacji osobowych. Możesz korzystać ze swoich praw dotyczących ochrony danych, łącznie z możliwością wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych do osoby trzeciej obsługującej stronę, gdzie wyświetlana jest reklama. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności danej strony internetowej oraz z polityką plików cookies w celu zrozumienia zasad dotyczących działań reklamowych oraz związanych z egzekwowaniem przysługujących Ci praw.
 
g) Zarządzamy mandatami, w szczególności:
 
 • aby przekazać instytucji Agence Nationale de Traitement Automatisé dane dot. tożsamości kierowcy (lub potencjalnego kierowcy);
 • aby wykonać procedurę poboru grzywien ciążących na firmie Europcar;
To przetwarzanie danych osobowych jest wymagane przez prawo.
 
Roszczenia wobec portal społecznościowych i ochrona reputacji firmy Europcar
 
h) Zarządzamy listą obserwacyjną klientów lub ją aktualizujemy. Lista ta składa się z klientów, którzy stanowią pewne zagrożenie dla Europcar, z powodu:
 

i. incydentów płatniczych, które były powodem postępowań prawnych;

ii. wypadków samochodowych lub powtarzających się szkód spowodowanych przez klientów Europcar;

iii. wypadków i szkód spowodowanych naumyślnie przez klientów Europcar;

iv. takiego użytkowania pojazdów, które narusza ogólny regulamin Europcar dotyczący wynajmu pojazdów.

Przetwarzanie to, które ma na celu zmniejszenie ryzyka jednostek Europcar przy realizacji umów najmu, jest oparte na uzasadnionym interesie firmy ECI stojącego na czele grupy/ sieci Europcar. Jeśli pojawisz się na liście obserwacyjnej ECI, Twoje rezerwacje i zapytania o wynajem zostaną odrzucone. Zależnie od okoliczności będziesz mógł wnieść sprzeciw od tej decyzji, kontaktując się z ECI lub lokalną jednostką Europcar, w której chcesz dokonać wynajmu.
 
Informujemy ponadto, że ECI dokonuje przetwarzania Twoich informacji osobowych za pomocą plików „cookies” i innych technologii za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę internetową ECI. To przetwarzanie jest zarządzane przez Politykę Plików Cookies ECI, z którą zachęcamy się zapoznać. Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookies i inne technologie zgodnie z instrukcją w Polityce Plików Cookies ECI.
 

3. Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych, które zbieramy?

3.1 Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych, które zbieramy?
 
Twoje dane osobowe będą ujawniane, jeśli będzie to konieczne:
 
a) upoważnionemu personelowi ECI, personelowi jednostek grupy Europcar, personelowi jednostek sieci franczyzowej lub pośredniokom sprzedaży wskazanym przez ECI, do celów opisanych w polityce prywatności;
b) dostawcom usług informatycznych będących osobami trzecimi do celów technicznych związanych z pomocą ECI w zakresie zapewnienia dostępu do strony internetowej Europcar oraz do produktów i usług Europcar.
 • firmie Cap Gemini, w celu rozwoju i utrzymania aplikacji biznesowych;
 • firmie Sopra Steria, w celu utrzymania centrum danych i usług wspierających użytkownika;
 • firmie Unisys, w celu wykonania i konserwacji sprzętu;
 • firmie SalesForce, w celu świadczenia usług marketingowych;
 • firmie Google Inc., w celu zapewnienia usług hostingowych i aplikacji biznesowych.
c) przedsiębiorstwu Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions, w odniesieniu informacji przetwarzanych w celu zapłaty grzywien;
 
d) oddziałowi wypożyczalni pojazdów Conseil national des professions de l'automobile, w odniesnieniu do informacji przetwarzanych w celu zarządzania i aktualizacji listy obserwacyjnej;
 
e) agencjom sprzedaży w celu przygotowania i przeprowadzania kampanii marketingowych;
 
f) konsultantom zewnętrznym w ramach różnorodnych zadań związanych z działalnością handlową ECI.
 
ECI może również ujawnić Twoje dane osobowe w zakresie wymaganym przepisami prawa lub zgodnie z wytycznymi wydanymi przez właściwe władze.
 
3.2 Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych
 
Aby zapewnić Ci dostęp do usług Europcar, ECI będzie, w zakresie niezbędnym do celów przedstawionych poniżej, przekazywać Twoje dane osobowe poza Unię Europejską ww. osobom trzecim.
 
W zależności od przypadku, niektórzy odbiorcy mogą mieć siedzibę w państwach, które były oficjalnie uznane przez Komisję Europejską za takie, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych lub w państwach, które nie zostały za takie uznane. W każdym przypadku ECI wdroży odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Twoich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 2016/679.
 
Aby dowiedzieć się więcej o państwach, do których mogą zostać przekazane Twoje dane osobowe oraz o ich poziomie ochrony danych, proszę kliknij tutaj.
 
Aby otrzymać więcej informacji nt. przekazywania Twoich danych osobowych poza Unię Europejską, zapoznaj się z informacjami kontaktowymi podanymi na koniec niniejszej Polityki.
 
 

4. Przez jaki okres ECI będzie przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez różne okresy czasu, w zależności od celów przetwarzania.
 
CelOkres przechowywania danych
Rejestracja członka Europcar, stworzenie konta i wygenerowanie numeru ID
Rezerwacje
Dane będą przechowywane przez okres trwania stosunków handlowych z klientem.
Jednakże, informacje, które mogą stanowić dowód posiadania prawa lub umowy najmu, albo takie, które muszą być przechowywane zgodnie z wymogami prawnymi, mogą podlegać polityce pośredniej archiwizacji przez okres nieprzekraczający czasu niezbędnego do celów dla których są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Płatność – informacje o kartach płatniczychDane będą przechowywane do czasu sfinalizowania płatności.
Jednakże, informacje o karcie płatniczej (z wyłączeniem kryptogramu wizualnego): dowody płatności (tj. numer karty i data jej ważności) podlegają pośredniej polityce archiwizacji przez okres 13 miesięcy od momentu sfinalizowania transakcji w przypadku płatności kartą kredytową i przez 15 miesięcy w przypadku płatności kartą debetową, ale mogą zostać wykorzystane jedynie w przypadku zakwestionowania transakcji; mogą być przechowywane przez dłuższy okres pod warunkiem wyrażenia zgody przez użytkownika, w celu ułatwienia przyszłych płatności.
W przypadku wygaśnięcia terminu ważności karty, informacje o niej zostaną usunięte.
Czynności związane z promocją i marketingiemDane klientów będą przechowywane przez okres 3 lat od momentu zakończenia relacji z ECI.
Dane potencjalnych klientów Europcar będą przechowywane przez okres 3 lat od zebrania ich danych osobowych lub od czasu ostatniego złożonego przez nich zapytania.
Pliki CookiesProszę zapoznaj się z Polityką Plików Cookies
Czat na żywoDane klientów będą przechowywane przez okres 3 lat od momentu zakończenia relacji z ECI.
Poprawa jakości usług ECI, w zależności od preferencji klientaDane klientów będą przechowywane przez okres 3 lat od momentu zakończenia relacji z ECI.
Zapłata grzywienDane klientów będą przechowywane przez okres potrzebny do identyfikacji kierowcy (lub potencjalnego kierowcy) odpowiedzialnego za wykroczenie prowadzące do otrzymania mandatu; okres ten nie może przekroczyć 45 dni od otrzymania tego mandatu. Jednakże, istotne informacje mogą być przechowywane przez dłuższy okres, nawet do 12 miesięcy od otrzymania mandatu, zgodnie z pośrednią polityką archiwizacji.
Wnioski złożone przez Agence Nationale de Traitement Automatisé des infractions zawierające informacje osobowe są usuwane natychmiast po ich rozpatrzeniu przez ECI.
Zarządzanie czarną listą klientów i jej aktualizacja. Lista ta zawiera klientów, którzy stanowią pewne zagrożenie z powodu: incydentów płatniczych, które były powodem postępowań prawnych; wypadki samochodowe lub powtarzające się szkody spowodowane przez klientów Europcar; wypadków i szkodód spowodowanych naumyślnie przez klientów EuropcarDane klientów będą przechowywane przez okres 3 lat od zaistniałego zdarzenia.
korzystanie z pojazdów Europcar narusza ogólne warunki wynajmu pojazdówDane klientów będą przechowywane przez okres 5 lat od zaistniałego zdarzenia.

5. Z jakich praw możesz skorzystać w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych?

W dowolnym momencie możesz mieć wgląd do swojego profilu oraz aktualizować go. Dotyczy to rejestracji członka, informacji o kierowcy oraz danych o Twoich preferencjach dotyczących wynajmu. Możesz zrobić to korzystając z linku „My Europcar”, korzystając z paska nawigacyjnego na stronie internetowej ECI. Możesz zmienić swoje hasło, pytanie pomocnicze, zaktualizować lub poprawić numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail oraz informacje dotyczące Twojego prawa jazdy. Możesz również zaktualizować swoje preferencje, zawierające ubezpieczenie, metody płatności oraz członkostwo częstego podróżnika.
 
Na mocy Rozporządzenia UE nr 2016/679, możesz skorzystać również z następujących praw:
 
a) prawo do “dostępu”: prawo do otrzymania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez ECI lub przez jakikolwiek inny podmiot, prawo do dostępu do tych danych osobowych oraz do otrzymania informacji nt. charakteru przetwarzania tych danych1;
 
b) prawo do “sprostowania” danych: prawo do sprostowania, tj. poprawienia nieprawidłoych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych, w tym poprzez dostarczenie dodatkowego oświadczenia;
 
c) prawo do “usunięcia” danych (tzw. “prawo do bycia zapomnianym”): prawo do usunięcia danych osobowych w pewnych okolicznościach2; prawo do „sprzeciwu”: prawo do sprzeciwienia się, w dowolnym momencie, przetwarzaniu Twoich danych osobowych, aby zapobiec kontynuowaniu takiego przetwarzania przez ECI:
 
i.  kiedy Twoje dane są przetwarzane w celach zwiazanych z marketingiem bezpośrednim;
ii.  kiedy Twoje dane są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes ECI. W takim przypadkuTwój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony tylko jeśli dostarczysz do ECI opis konkretnej sytuacji uprawniającej do złożenia takiego wniosku i jeśli ECI nie będzie w stanie przedstawić niezbędnych i uzasadnionych przyczyn przetwarzania danych.
 
d) prawo do “wycofania zgody”: w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie i uniemożliwienie ECI kontynuowania takiego przetwarzania;
 
e) prawo do „przenoszenia danych”: jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody i w sposób zautomatyzowany, masz prawo do otrzymania twoich danych osobowych przekazanych do ECI w arkuszu kalkulacyjnym Excel3 i do przekazania tych danych do wyznaczonej osoby trzeciej.
 
f) prawo „osoby zmarłej”: prawo do określenia wytycznych dotyczących przetwarzania danych osobowych po Twojej śmierci.
 
Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek ww. prawa, proszę skontaktuj się z ecicustomerservice@europcar.com, jak określono poniżej, w sekcji 6.
 
Aby chronić Twoją prywatność i bezpieczeństwo, podejmiemy uzasadnione kroki w celu weryfikacji Twojej tożsamości przed udzieleniem dostępu lub wprowadzeniem poprawek.
 
Zgodnie z art. 77 Rozporządzenia UE nr 2016/679, możesz złożyć skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do organu regulującego ochronę danych w Twoim kraju4, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza wspomniane rozporządzenie UE nr 2016/679.
 
1 Charakter przetwarzania danych odnosi się do celów przetwarzania danych, kategorii danych, kategorii odbiorców danych, informacji, czy dane te są przekazywane do krajów trzecich i informacji nt. zastosowanych zabezpieczeń, informacji dot. okresu przechowywania danych, informacji nt. istnienia zautomatyzowanego procesu decyzyjnego opartego na tych danych, prawa do wniesienia roszczeń do właściwych władz odpowiadających za ochronę danych, informacji nt. istnienia innych praw podmiotów danych (prawo do sprostowania danych, ich usunięcia i ograniczania).
2 Jeżeli (i) dane nie są już konieczne w związku z celami, dla których są przetwarzane, (ii) wycofujesz swoją zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) sprzeciwiasz się przetwarzaniu twoich danych osobowych i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw, (iv) wykazano, że Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, w celu spełnienia obowiązku prawnego.
 
 

6. Z kim możesz się skontaktować w razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych?

W zależności od treści Twojego zapytania, wykonaj jeden z poniższych kroków:
 
a) Aby skorzystać ze swoich praw (dostępu do danych, sprostowania danych, ich usunięcia i ograniczania, itd.) możesz skorzystać z formularza online dostępnego tutaj i skontaktuj się z ecicustomerservice@europcar.com 
 
b) Aby zadać zapytanie ogólne dot. przetwarzania danych przez ECI, wyślij e-mail na adres: ado@europcar.pl.
 

7. W jaki sposób ECI chroni Twoje dane osobowe?

Firma ECI jest zobowiązana do ochrony informacji gromadzonych przez tę stronę internetową.
 
ECI stosuje odpowiednie fizyczne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu, przypadkowej utracie lub zniszczeniu lub uszkodzeniu danych osobowych.
 
Systemy ECI są skonfigurowane przy użyciu technologii szyfrowania danych oraz standardowych zapór ogniowych. Gdy podajesz dane osobowe na stronie internetowej ECI, Twoje dane są chronione przez technologię „Transport Layer Security” (TLS) w celu zapewnienia bezpiecznej transmisji.
 
Każda transakcja kartą kredytową dokonywana za pośrednictwem stron internetowych ECI odbywa się z wykorzystaniem naszej technologii bezpiecznego serwera. Ta technologia: 
 
a) gwarantuje Twojej przeglądarce, że dane są wysyłane na właściwy serwer komputerowy i że serwer ten jest bezpieczny; 
 
b) koduje dane, aby nikt nie mógł ich odczytać poza bezpiecznym serwerem; 
 
c) sprawdza przesyłane dane, aby upewnić się, że nie zostały zmienione.
 
 
3 Zakodować dane by nie mogły być odczytane w inny sposób ni z przez zaufany serwer;
Sprawdzić przekazywane  dane by upewnić się, że nie zostały zmienione.
 
4 Kraj stałego zamieszkania, miejsce pracy albo miejsce domniemanego naruszenia.
 

8. Jakie zasady obowiązują w przypadku przetwarzania danych osobowych po kliknięciu linków umieszczonych na stronie ECI przekierowujących na strony partnera ECI lub na inne strony internetowe?

Na naszej stronie internetowej możesz znaleźć różne linki do witryn partnerów ECI lub innych stron osób trzecich (np. świadczących usługi turystyczne). ECI pragnie zwrócić uwagę na fakt, że niniejsza polityka prywatności nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez naszych partnerów lub przez inne osoby trzecie podczas odwiedzania ich stron internetowych oraz na fakt, że ECI nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju przetwarzanie. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności partnerów ECI i innych osób trzecich, aby lepiej zrozumieć zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez te podmioty.
 

9. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności została opublikowana 25 maja 2018 r. W przypadku zmian w polityce prywatności wdrożonych przez ECI, na stronie internetowej ECI pojawi się infomacja na ten temat. 
Gdy zmiana będzie w istotny sposób wpływać na przetwarzanie Twoich danych osobowych na podstawie Twojej zgody, ECI skontaktuje się z Tobą w celu uzyskania nowej zgody.
 
Print

Zadzwoń do działu rezerwacji +48 222 555 600 email: rezerwacje@europcar.pl

Rezerwacja / wynajem
Partnerzy Biznesowi
O Europcar
Informacje Dodatkowe
Ochrona danych osobowyh

Ta sama aplikacja smart. Więcej mobilności.

Pobierz aplikację Europcar na iPhona, iPada i Androida!

Dlaczego wynajem samochodu w Europcar to korzystne rozwiązanie?
Rynek wypożyczalni samochodowych w dobie rosnącej mobilności powinien jak najlepiej odpowiadać na potrzeby Klientów. Europcar jako międzynarodowa wypożyczalnia aut, która tworzy obecnie największą sieć wynajmu samochodów na świecie, stara się udoskonalać swoją ofertę i dostosowywać ją do szerokiej grupy Klientów: zarówno prywatnych, jak i biznesowych. O korzyściach płynących z wynajmu auta w Europcar świadczą nie tylko przystępne pakiety cenowe i łatwy w obsłudze system rezerwacji, lecz także imponująca skala działania firmy. Nasza wypożyczalnia posiada bowiem w swojej flocie blisko 213 000 samochodów ulokowanych w 130 krajach. Nasza bogata flota podzielona jest na 7 kategorii: Mini, Economy, Compact, Intermediate, Standard, Full size, Minivan. Wypożyczalnia Europcar oferuje zatem szeroką gamę modeli i marek. Naprawdę jest w czym wybierać.

Wypożyczalnia samochodów - Najlepsze ceny dla firm!
Dla tych, którzy potrzebują samochodu w ramach prowadzonej działalności Europcar przygotował serię korzystnych rozwiązań. Oferujemy wynajem krótko-, średnio- oraz długoterminowy z dogodnym sposobem rezerwacji: telefonicznie, mailowo lub poprzez specjalny link na stronie Europcar. Klienci, którzy zechcą dołączyć do programu Privilege, mogą liczyć na: wynajem auta bez kolejki, automatyczną płatność przelewem oraz ceny kontraktowe zapisane na karcie.

Wypożyczalnia samochodów Warszawa, a Wynajem aut w całej Polsce!
Wypożyczalnia samochodów Europcar posiada aż 3 placówki w stolicy naszego kraju. Dwie z nich ulokowane są na portach lotniczych: w Modlinie oraz na Lotnisku Chopina. Trzecia znajduje się w pobliżu hotelu Radisson Blu Sobieski. Dzięki umiejętnie rozplanowanej sieci punktów wynajmu nasi Klienci mają szybki dostęp do strefy handlowej, noclegowej i gastronomicznej. Mogą z powodzeniem podróżować w zarówno obrębie miasta, jak i poza nim. Warszawa to bowiem doskonała baza wypadowa do innych części naszego kraju. Z Europcar możecie Państwo podróżować w wygodny dla siebie sposób, nie martwiąc się o rozkłady jazdy oraz ewentualne awarie. W razie kłopotów oferujemy samochód zastępczy na terenie całego kraju (24h Assistance). Dodatkową zaletą wynajmu w Europcar Polska jest również to, że możecie Państwo zwrócić samochód w dowolnej polskiej placówce. Niezależnie od długości i celu podróży przez cały okres wynajmu służymy Państwu radą i fachową pomocą.

 

O Europcar Kontakt FAQ Polityka Prywatności Inter Best 97 Polska Sp. z o.o Sp.k. Ogólne warunki wynajmu Artykuły o Europcar Europcar a środowisko Mapa Strony Ogólne warunki wynajmu

© Europcar Poland 2022